počet zhlédnutí:
   
Obsah stránky

aktuality
řeckokatolická církev
exarchát Praha
historie farnosti
pořad bohoslužeb
názory
odkazy
kontakt

čtení a evangelium
aktuální
z minulého týdne
z předminulého týdneJedině Ježíš Kristus je nadějí Evropy!

Bitva o Kazaň nebyla jen zápasem o území zabrané Tatary. Ovládnutí Kazaně bylo prvním krokem vedoucím k prameni Moskevského státu v mnohonárodní ruské imperium.
Ikony zřídkakdy, ale přece jen zachytávaly i tyto události podbarvené historicky politickým nádechem. Kromě ikony "Zasazení stromu ruského státu, ikony: "Zázrak Matky Boží Znamení" v Suzdalsko-Novgorodské bitvě, je též jedna velmi zajímavá ikona s názvem: "Bojující církev". Tato ikona byla napsaná na počest vítězství Ivana IV nad Kazaní (1552). Ikona je určitým památníkem padlých bojovníků za obranu víry. Zobrazuje šiky pěšáků a jezdců, kteří táhnou k "novému Jeruzalému" Moskvě, která se začala považovat v tomto období za "třetí Řím". Tato ikona může být dobrým příkladem toho, jak právě ikona může nabídnout věřícím v historicky důležitém okamžiku, jasnou vizi. Představa Moskvy jako třetího Říma, nebo nebeského Jeruzaléma musela v lidech probudit určitou dávku významnosti a zodpovědnosti ve vztahu k okolnímu světu. Když Kristus zakládal první křesťanské společenství- Církev, učinil to samé. Začal lidem vyprávět, že oni jsou solí země, světlem světa, rozsvícenou lampou, která se nemá schovávat pod postel. Dnes, když se různé kruhy z více stran snaží podkopat autoritu Církve a bagatelizují její historicky-kulturní význam, potřebujeme ikonu, která nám pomůže uvědomit si naše povolání ve světě, využívajíc bohatství svých dějin. Jsme pozváni jako Moježíš vyzout si obuv naší krátkozrakosti a prožít přítomnost Pána Boha v dějinách Evropy.
Posláním ikony jako bohoslužebného předmětu je otevírat člověka Boží přítomnosti.
Ikona "Kristus naděje Evropy" představuje Krista Pána jako vinný kmen a potvrzuje Jeho slova: "Já jsem vinný kmen a vy jste moje ratolesti" (Jan15,5) Toto Boží slovo, které je ostřejší jako dvousečný meč a odděluje maso od kosti, nás hned v úvodě uvádí k uvědomění si pravdy o tom, kdo je Bůh a kdo jsme my. On nese nás, i když si někdy myslíme, že my neseme Jeho. My jsme Jeho ratolesti, jsme "ti, kteří věří v Jeho Jméno, kteří se nezrodili z krve, ani ze žádosti těla, ani ze žádosti muže, ale z Boha." (Jan1/13).
Jsme Jeho, patříme mu, tak jako ratolesti patří kmenu. Toto radostné uvědomění své vlastní identity nám otevírá oči pro Krista Pána, který je cesta, pravda a život. Těmito očima víry poznáváme pravé hodnoty a získáváme naději, kterou nám Kristus Pán ustavičně nabízí.
Prostřednictvím svých stigmat na rukou, nohou a boku k nám, jako k Emauzským učedníkům přistupuje vzkříšený Kristus Pán, aby zahnal všechny naše pochybnosti a obavy. Podobně jako vzpomenutí učedníci se vracíme do města, které představuje svět kolem nás, ne protože se zlepšily podmínky, ale protože jsme se setkali se vzkříšeným Pánem.
Ve větvích vinného kmene-Krista, jako květy na ratolestech jsou světci a světice, které zastupují jednotlivé národy Evropy. Svatost, to je pevná, vyprošená vetknutost do Krista je základní předpoklad autentické evangelizace.


Na stropu ikony jsou nad nápisy "Kristus naděje Evropy" zleva doprava zobrazení patroni Evropy:
Vlevo:
Sv.Brigita Švédská, sv.Terezie Benedikta z kříže a sv.Kateřina Sienská
Vpravo: Svatí Cyril a Metoděj a sv.Benedikt z Nursie
Spodní část ikony představuje symbolicky Evropu, ve které jako světla září různá poutní místa.
Povrch Evropy v zelené barvě symbolizuje nové jaro Evropy, ale i Sv.Ducha který je na Evropu vyléván do našich srdcí.
Hluboce zapuštěné kořeny nám mají připomínat minulost Evropy, která z těchto kořenů dodnes žije.
Světci na ratolestích: Od spodní ratolesti vždy z leva doprava -
LEVÁ STRANA:
Sv.Klotilda - Francie, Sv.Eduard - Anglie, sv.Severin - Rakousko
sv.František z Asissi - Italie, sv.Kateřina Švédská - Švédsko, sv.Henrich z Upsaly -Finsko,
Sv.Ondřej, apoštol - Řecko,
sv.Kanut - Dánsko, sv.Barnabáš - Cypr, sv.Ludmila - Česká republika
sv.Terezie z Avily - Španělsko, sv.Gorazd - Slovensko,
sv.Valburga - Belgie, sv.Štěpán - Slovinsko, sv.ťěpán Uherský - Maďarsko.
PRAVÁ STRANA: Opět od spodní ratolesti z leva doprava.
Sv.Willibord z Echtenachu - Luxenburg, sv.Kazimír - Litva
sv.Lidvina - Holandsko, sv.Meinard - Lotyšsko,
sv.Kunigunda - Polsko, sv.Pavel - Malta,
Sv.Ita - Irsko,
Sv.Alžběta Portugalská - Portugalsko, sv.Jan Kronštadský - Estonsko, sv.Bonifác - Německo

   
poslední aktualizace: 13. 11. 2010 - 22:04:20 GMT+1
obsah: Josef Hořák (administrátor Řeckokatolické farnosti v Jihlavě)