počet zhlédnutí: 3476
   
Obsah stránky

aktuality
řeckokatolická církev
exarchát Praha
historie farnosti
pořad bohoslužeb
názory
odkazy
kontakt

čtení a evangelium
aktuální
z minulého týdne
z předminulého týdneHistorie a současnost

Zřízení

Farnost byla zřízena Apoštolským exarchátem České republiky dne 27. února 1998 s platností od 1. března 1998 a to na území okresů:
 • Jihlava
 • Třebíč
 • Znojmo
 • Žďár nad Sázavou.

  Administrátor farnosti: otec Josef Hořák.

  Otec Josef HOŘÁK, administrátor řeckokatolické farnosti v Jihlavě

  Životopis:

  Narodil jsem se v Brně-Chrlicích. 14. Března 1933. Můj otec byl malířem pokojů a celkem nás bylo osm, to je rodiče a šest dětí.

  Základní vzdělání jsem ukončil v r.1948
  V roce 1948 jsem nastoupil do učení v Olomouci k Jaroslavu Kubečkovi, uměleckému řezbáři, u kterého jsem se vyučil řezbářem. Od roku 1951 jsem pracoval u ČSADjako řidič. Rozvážel jsem různé zboží po Olomouci a okolí.
  Zatčen STB jsem byl v únoru 1953, to je před nedovršenými dvaceti lety. V Pardubicích jsem byl odsouzen za špionáž na čtyři roky nepodmíněně a po několika peripetiích odtransportován do Jáchymovských dolů.

  Byla to škola tvrdá, ale na určitou pracovní tvrdost jsem si zvykl již při stěhování u ČSAD. Měl jsem možnost se seznámit s mnoha zajímavými i význačnými lidmi, se kterými bych se jinak nikdy nesetkal. Život mne prostě učil.

  Trest jsem odpykal celý. Po propuštění mne nikde nechtěli přijmout do zaměstnání, a tak jsem se znovu vrátil do Jáchymova. Pracoval jsem necelý rok do nástupu vojenské služby. Tuto jsem měl prodlouženou, ale jenom o dva měsíce. V roce 1960 jsem opět začal prácovat v dolech. Tentokrát v OKR v Ostravě na šachtě Jana Švermy. Po odfáraném roce jsem přešel v Ostravě k Vítkovickým stavbám. Doufal jsem, že bych se mohl dostat po provedených pracích jako dělník na studia, ale to se mi nepodařilo.

  V roce 1965 jsem se oženil a máme dva syny.

  V roce 1961, když se z vězení vrátil otec Dr.F.M Davídek, jsem se s tímto sešel a pod jeho vedením začal studovat teologii. V krátkém čase vybudoval rozsáhlou síť. Shromažďoval především studenty, kteří z různých příčin teologii nedostudovali, či nemohli dostudovat pro pronásledování režimem. V roce 1967 až 68 se otci Davídkovi podařilo navázat skryté kontakty s Vatikánem odkud získal souhlas se svou činností a byly mu uděleny od papeže Pavla VI tajné fakulty. Biskupské svěcení v zahraničí přijal Ing Jan Blaha, který jej přenesl na otce Dr.Davídka a další. Když se situace po vpádu zahraničních armád do Československa začala normalizovat a hrozilo nebezpečí, doporučil, tenkrát již biskup, o. F.M Davídek, abychom byli vysvěceni na kněze i my, ženatí muži. Nesvětil nás sám, ale pozval tajně svěceného biskupa otce Eugena Kočiše, řeckokatolického také tajně vysvěceného biskupa, který nás společně s otcem Josefem Javorou (dnes již zesnulým) v Brně vysvětil na kněze slovansko--byzanského obřadu s tím, že nám biskup Davídek uděluje povolení vysluhovat i v latinském ritu.

  Po našem vysvěcení jsme byli pověřeni konat svou práci ve skrytosti tak, abychom pomáhali především starým , na lůžko upoutaným lidem, a šířili v obecném společenském vědomí, že Církev katolická je živá stále i přes dlouholeté pronásledování a útlak. Myslím, že se nám to celkem dařilo.

  V roce 1971 jsem se konečně dostal jako student dálkového studia na průmyslovou školu stavební, kterou jsem ukončil maturitou. Jinak veškeré mé teologické vzdělání zůstalo bez dokladů.

  V roce 1966 jsem se vrátil zpět z Ostravy trvale do Brna. Po ukončení střední školy maturitou jsem pracoval jako stavbyvedoucí.

  Naše situace, to je tajně svěcených kněží se protahovala od roku 1990 do roku 1997, kdy jsme byli v klášteře na Želivě, po školeních a přezkoušení v Praze, znovu vysvěceni tak zvaně „sub condicione", to je pod podmínkou a zařazeni do Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v Praze.

  Po službě v Brněnském děkanátě jsem byl 1.března 1998 ustanoven jako administrátor Řeckokatolické farnosti v Jihlavě, ve které spravuji, či sloužím věřícím ve čtyřech dosavadních okresech to je v okrese Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Znojmo. Bydlím stále v Brně a do jednotlivých míst dojíždím dle potřeby.

  Osobně jsem byl vychován a veden římskokatolickou církví. Vždy jsem žil a žiji v západním kulturním prostředí, ze kterého slovansko - byzantská mise svatých Cyrila a Metoděje byla naprosto odplavena na jih a na východ do Kyjeva a Ruska. Zde nezůstalo nic, jen památka. Začal jsem tento východní pilíř katolické církve objevovat a dnes vím, že ve svém bohatství a tradici má co nabídnout západnímu člověku. Vím, že Pán Bůh je skutečná krása, dokonalost a láska a je ho potřeba lidskému srdci ukazovat, což byzantsko- slovanský obřad umí. Je jen škoda, že tuto skutečnost poznává zatím málo lidí a svatou liturgii často nedokážeme právě s těmito atributy, to je s krásou, vznešeností, vážností a pravdivostí lidem ukázat. Věřím však v Boha Otce - věřím v budoucnost.

  Důvod zřízení farnosti

  Po druhé světové válce se značná část obyvatelstva stěhovala do míst po odsunutém německém obyvatelstvu. Tím došlo v mnohých místech osidlování k rozrůznění obyvatelstva po stránce náboženského vyznání. V padesátých letech, kdy byla prováděna násilná ateizace obyvatelstva komunistickou vládou, byla řeckokatolická církev jako taková zrušena a její věřící asimilovali do církve římskokatolické nebo do pravoslaví. Proto se jedná o rozsáhlé farnosti v diaspoře.

  Přáním Svatého otce Jana Pavla II. je také, aby se zdejší věřící západního ritu seznámili i s východním obřadem, ve kterém byla zachována také cenná tradice. Dle jeho slov musí křesťan dneška „dýchat oběma plícemi" to je východem i západem.
 •    
  poslední aktualizace: 13. 11. 2010 - 22:04:20 GMT+1
  obsah: Josef Hořák (administrátor Řeckokatolické farnosti v Jihlavě)