počet zhlédnutí:
   
Obsah stránky

aktuality
řeckokatolická církev
exarchát Praha
historie farnosti
pořad bohoslužeb
názory
odkazy
kontakt

čtení a evangelium
aktuální
z minulého týdne
z předminulého týdneŘeckokatolická církev

Skrze Krista do života.
Smrtí porazil smrt!
Kdo chce žít, ať jej nosí eucharistického ve svém srdci.
Živý vstoupí do života věčného.
To Vám ze srdce přeji.
o. Josef Hořák


Historie církve začíná v evangeliu, kde Kristus Pán apoštolům říká:

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Jděte tedy, získávejte za učedníky všechny národy,
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha
a učte je zachovávat všechno co jsem vám přikázal.
Hle já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."
( Mt 28, 18-20)

Je jen jedna církev - církev Kristova.

Proč tedy církev římskokatolická, řeckokatolická, pravoslavná, syrská, protestanská, evangelická, československá, českých bratří atd.

Jako jeden člověk může mít různá oblečení a nepřestává být týmž jediným člověkem, tak i Pána Ježíše Krista je možno poznávat různými způsoby. Jako jedno tělo lidské má různé údy, často zcela rozdílné, tyto nepřestávají být součástmi jednoho těla. Podobně je to i s církvemi.

A jako jedno tělo stojí na dvou nohou, tak i církev Kristova stojí na dvou základních pilířích, které se každý sám samostatně vyvíjely.

 • Církev západu - křesťané římskokatoličtí, protestanté
 • Církev východu - křesťané řeckokatoličtí, pravoslavní

  Církev řeckokatolická

  Je církví východu, která uznává sv. Otce, to je papeže za viditelnou hlavu církve. Řeckokatolíci žijí v jednotě s Římem, se kterým nemají žádné věroučné rozdíly.

  Po rozkolu mezi východem a západem kolem roku 1000 se značná část biskupů (v roce 1646) dohodla s Římem a vrátili se pod vedení římského biskupa - papeže. Říkalo se jim UNIATÉ. Při administrativním uspořádávání Rakouskouherské říše je Marie Terezie přejmenovala na řeckokatolíky. Tento název církvi zůstal dodnes.

 •    
  poslední aktualizace: 13. 11. 2010 - 22:04:20 GMT+1
  obsah: Josef Hořák (administrátor Řeckokatolické farnosti v Jihlavě)