počet zhlédnutí: 3954
   
Obsah stránky

aktuality
řeckokatolická církev
exarchát Praha
historie farnosti
pořad bohoslužeb
názory
odkazy
kontakt

čtení a evangelium
aktuální
z minulého týdne
z předminulého týdne



Aktuality

11. leden 2010

ODEŠEL JSEM NA "ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK".

Text Budu mít za dva měsíce již 77 let. Odcházím na zasloužený odpočinek. Již před rokem jsem skončil ve funkci Jihlavského administrátora a teď úředně končím i jako pomocný duchovní pro Jihlavu a Brno. Děkuji všem za přízeň, ale zatím se neloučím, protože budu pokud budu moci pokračovat na své stránce

ROZUMASRDCE.XF.CZ

Navštivte mne prosím! prot. o. Josef Hořák
14. prosinec 2008

Administrátor odchází se svou stránkou farnosti, ale farnost zůstává

Ve smyslu can. 301 - 1.jsem byl jmenován farním vikářem farností Jihlava a Brno s účinností od 1.listopadu 2008. Tímto jmenováním se ruší předchozí jmenování.
D konce tohoto roku ještě zůstane stránky tak jak je doposud, ale od ledna 2009 otevřu stránku novou (osobní) bez odkazu na farnost.
Děkuji všem dosavadním příznivcům a všechny zdravím pozdravem: "Christos posredi nás!" a na shledanou na nové stránce.

prot.Josef Hořák
PS: Na této stránce ještě letos uveřejním budoucí adresu nové stránky.
18. září 2008

ROK SVATÉHO PAVLA

Kněží celého exarchátu se sešli v Koclířově ve dnech 7.-12.září na duchovním cvičení. Jeho obsahem bylo především seznámení s apoštolskými cestami, činností a pracovitostí sv.Pavla. Doprovodně byl každý den promítán film o jeho cestách a činnosti v místech, kterými prošel. Když uvážíme, že všechny tyto cesty většinou vykonal pěšky, pohledem na mapy, které byly součástí filmu vážně pokývnem hlavou s obdivem jaký to byl sportovní výkon.
31. srpen 2008

Text
31. srpen 2008

Oslavili jsme sedmdesátku

Dnes 31.srpna 2008 jsme v Brně oslavili sedmdesátku otce mitronosiče, biskupského vikáře pro Moravu a Slezko, děkana brněnsko-olomouckého děkanátu Josefa Blaščáka. Slavnou liturgii celebroval českým exarcha, vladyka mons. Ladislav Hučko, který se svým blahopřáním přijel z Prahy. Byla to oslava úpřímná a radostná zakončená pohoštěním v representačních sálech u minoritů v Brně.
Děkujme za každého věrného, úpřímného a srdečného kněze a vyprošujme na Pánu pro všechny takové hojnost milosti i zdraví.
Mnohaja lita, blahaja lita vo zdravii i spasenii, mnohaja, blahaja lita!
27. květen 2008

Jako blesk nad Miroslaví

Jako blesk osvítí krajinu, i když jen na chvilku, tak seznámí řeckokatolická farnost v Jihlavě věřící v Miroslavi, v Jiřicích a Troskotovicích se sv.liturgií Jana Zlatoústého a to:
V Miroslavi v neděli 29.června 2008 v 8,00 hod.,
v Jiřicích ve stejný den v 9,30 hod. a
v Troskotovicích v 11,00 hod.
Dle přání sv.otce Jana Pavla II církev katolická má dýchat oběma plícemi. Přijďte na tuto mši svatou východu, protože je stejně platná jako naše západní mše. Budu se těšit na společné setkání.
"Kristus uprostřed nás!" o.Josef Hořák, administrátor farnosti v Jihlavě
22. březen 2008

Květný pátek na Luterštréku

Nejen ve Sloupu u Blanska, ale i na "Luterštréku" u Němčan na slavkovku již druhý rok jsme k poctě obrazu Pany Marie Bolestné slavili Květný pátek. Tato známá svatyně z dob velkých pěších poutí jako zastávka při cestování do Křtin či do Sloupu. Pohled z Luterštréku do předjarní krajiny polí i stále plynoucích dějin jižní moravy, když se pčasí zadaří je také mementem v dnešním spěchu, že je i dobré poznávat bolet, která nás připravuje k odchodu z tohoto světa. Poutě krajinou nás pak dělají nejen vnímavějšími, ale i radostnějšími, když objevujeme co vše nám stále i příroda dává.
09. březen 2008

Řeckokatolická sv.liturgie ve staroslovanském jazyce v Hodoníně

Dnes 9.března v 9,15 hod. byla slavena svatá liturgie ve staroslovanském jazyku v Hodonínském děkanském chrámu. Koncelebrace se zůčastni i otec děkan Josef Zouhar s hlavním celebranzem Jiřím A.Pleskačem a ostatními kněžími. Přítomno bylo přesd 200 věřících a po svaté liturgii děkovali, že i oni se mohli zůčastnit na tomto krásném obřadě. Doprovázel pěvecký sbor Josefa Řehánka z Velkých Pavlovic.
16. únor 2008

Oslavili jsme šedesátiny

Dnes 16.2.2008 jsme oslavili šedesátiny našho vladyky (biskupa) kyr Ladislava Hučka v katedrále sv.Klimenta v Praze. Slavnostní svatá liturgie doprovázena pražským pěveckým sborem a slavena kyr Ladislavem spolu s gratulanty kardinálem Miroslavem Vlkem, arcibiskupem Janem Graubnerem, nunciem Diego Causerem, řadou biskupů a opatů spolu s kněžími a jáhny apoštolského exarchátu z celé naší vlasti. Po skončení oslav v chrámě byli všichni pozváni k pohoštění u Křížovníků, kde projevil otec biskup svou štědrost, pozornost a lásku. Všichni srdečně děkujeme.
12. leden 2008

Celonárodní modlitební setkání

Text "Kde se sejdou dva nebo tři v mém jménu, Já jsem uprostřed nich." Ježíš

Společenství "Opravový život v Bohu" zve na celonárodní setkání všech příznivců k modlitbě na zámek v obci Štěkáň u Strakonic (8km od Strakonic).
Ubytování na zámku - 1. noclech 200,- Kč
Strava tamtéž - MENU celodenní 150,- Kč.
Od pátku 18.ledna do neděle 20.ledna 2008
Je vítán každý nový příznivec.
08. prosinec 2007

Kdy a kde bude slavena sv. liturgie v roce 2008.

V Jihlavě je pravidelná sv.liturgie vždy první neděli každého měsíce a to v chrámě u sv.Jakuba v 19,00 hod.. Celoročně ve stejném čase
Ve Velkém Meziříčí pravidelně každou první sobotu v každém měsíci a to v kostele Sv.Kříže (lidově ve špitálku) v 18,30 hod.. Taktéž celoročně ve stejném čase.
Ostatní svaté liturgie budou oznamovány v aktualitách a to na různých místech v okresech (staré uspořádání) Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Znojmo.
15. září 2007

Rekolekce dvou děkanátů

Ve čtvrtek 13.9.2007 se kněží seznámili na společné rekolekci dvou děkanátů (Třebíč a Velké Meziříčí) se staroslovanskou východní liturgií v praxi. Všichni tuto bohoslužbu koncelebrovali s hlavním celebrantem otcem Jiřím Adolfem Pleskačem. Před sv.liturgií jsme společně s malým sborem z Brna zpívali akafis k Panně Marii. Poté byla na obecním úřadě přednáška o.Michala Špačka, který objasňoval význam této Cyrilo-Metodějské tradice, a proto také potřebné její oživování na Moravě. V závěru přítomní děkané těchto dvou děkanství vyřizovali věci úřední.
Děkujeme především starostovi obce Jasenice, ležící na rozhraní těchto dvou děkanství za pohostinství i seznámení s historií obce. Dle tradice i sem zavítali naši slovanští patronové Evropy sv. Cyril a Metoděj.
   
poslední aktualizace: 13. 11. 2010 - 22:04:20 GMT+1
obsah: Josef Hořák (administrátor Řeckokatolické farnosti v Jihlavě)